Järgnevalt toome teieni ülevaate 01.01.2017 jõustunud  olulisematest seadusemuudatustest:


Tulumaksuvaba miinimum kasvab

Alates 01.01.2017 on tulumaksuvaba miinimum 180 eurot (2016.a oli see 170 eurot).

Alampalk tõuseb 470 euroni

 Uuest aastast suureneb miinimumpalk täistööajaga töötamise korral praeguselt 430 eurolt 470 euroni kuus.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse määr kasvab

 Meenutame, et alates 2016. aastast ei ole enam ravikindlustuse tekkimine seotud töötamise registri kandega ning  ravikindlustuskaitse tekib ka nendel isikutel, kes töötavad mitme lepinguga ja nende eest tasutakse kokku kuus sotsiaalmaksu kehtestatud kuumääralt arvutatuna.

2017. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 141.90 eurot kuus.

Tööandja makstava haigushüvitise 2. ja 3. päeva sotsiaalmaksuvabastus

Tööandja peab maksma haigushüvitist 4-8. töövõimetuspäeva eest, 70% ulatuses töötaja keskmisest töötasust. 1.-3. tööpäeva tasustamise kohustust tööandjal jätkuvalt ei ole. Kuid tööandjale anti täiendav soodustus, et kui otsustatakse kompenseerida ka 2.-3. haiguspäev, siis saab ta seda teha samuti sotsiaalmaksuvabalt (kuni töötaja keskmise töötasu ulatuses). töötasu ulatuses.

Raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused, mida kohaldatakse aruannetele, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem.

 Lihtsustati mikro- ja väikeettevõtjate majandusaasta aruande koostamise ja avaldamise nõudeid. Mikroettevõtjad peavad  koostama vaid kaks põhiaruannet: lühikese bilansi seaduses nimetatud kohustuslike ridadega ning kasumiaruande. Väikeettevõtjad peavad koostama ning äriregistrile esitama bilansi, kasumiaruande ning maksimaalselt 9 lisa. Lisade täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Jätkuvalt on väikeettevõtjad kohustatud koostama ja avalikustama tegevusaruande. Mikro- ja väikeettevõtjatelt ei nõuta rahavoogude aruande ning omakapitali muutuste aruande koostamist.

 Mikroettevõtjaks on osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000 eurot. Väikeettevõtjaks loetakse Eestis registreeritud äriühingut, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 mln eurot, müügitulu 8 mln eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Tõsteti auditi ja ülevaatuse piirmäärasid.

 Uusi piirmäärasid kohaldatakse 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem algava aruandeperioodi kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannete suhtes.

Audit on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud:

a) kaks tingimust kolmest:

 • müügitulu 4 mln eurot
 • varade maht 2 mln eurot
 • töötajate arv 60  

või

b) üks tingimus kolmest:

 • müügitulu 12 mln eurot
 • varade maht 6 mln eurot
 • töötajate arv 180  

Ülevaatus on kohustuslik kõigile raamatupidamiskohustuslastele, kui on täidetud_

a) kaks tingimust kolmest (ülevaatuse võib asendada auditiga):

 • müügitulu 1,6 mln eurot
 • varade maht 0,8 mln eurot
 • töötajate arv 24

või

b) üks tingimus kolmest:

 • müügitulu 4,8 mln eurot
 • varade maht 2,4 mln eurot
 • töötajate arv 72.