Audiitoribüroo Revisor tutvustus

Audiitoribüroo Revisor OÜ tegutseb 1995. aastast alates. Pakume nii audiitorteenuseid, raamatupidamisteenuseid kui ka teisi finantsteenuseid (näiteks äriplaanide koostamine).  Ka pakendiauditi  saate meie käest tellida. Kuigi oleme   väike büroo, saab öelda, et meie suurus peitub  kogemuste- ja teadmistepagasis. Viimast kinnitab ka asjaolud, et oleme läbinud audiitorettevõtete kvaliteedikontrolli parima võimaliku tulemusega. Soovime ära märkida ka selle, et meie büroo vandeaudiitor Merike Veiber  kuulub nende  audiitorite hulka, kes on nii vandeaudiitori kutseeksami (VKS testi) kui ka avaliku sektori vandeaudiitori eksami sooritanud maksimumtulemustega (mõlema eksami tulemseks 100%).

 Meie klientide hulgas on nii väikesi kui ka suuri ettevõtteid. Kliendid asuvad üle Eesti ning tegutsevad  erinevates valdkondades, mh tööstuses, teeninduses, kaubanduses, finantsvaldkonnas jm. Osutame audiitorteenust ka avalikule sektorile.

MEILE MEELDIVAD MEIE KLIENDID

 Oleme teadlikud nii ettevõtjate kui ka  raamatupidajate keerulisest ning vastutusrikkast tööst. Usume, et hea audiitor ei ole pelgalt kontrollija, vaid ka usaldusvärne partner.  Soovime Teile pakkuda omapoolset professionaalset tuge selliselt, et meie vahel tekiks ja säiliks vahetu ja isiklik suhe ja et:  

MEIE KLIENTIDELE MEELDIME MEIE